پایتونیسم

اینجا دیگه فعالیت نخواهم کرد. اگه دوست داشتید، میتونید من رو توی پایتونیسم دنبال کنید. برای اینکه یه سر به پایتونیسم بزنید، رو لینک بالا کلیک کنید.
You are in an Abandoned blog

بازم مثل همیشه
بعده صبحونه کلاه شاپو رو گذاشت رو سرش و دستمال یزدی هم تاب داد و انداخت دور گردنش و راه افتاد سر محل تا به این و اون گیر بدن و بخندن و تف بندازن رو زمین
به دیوار تکیه داد و کفتری نسشت تا رفیقاش بیان
انقدر نشستن تا شب شد
رفت سمت خونه
تو راه فکر می کرد فردا هم راجع به امروز حرف میزنیم ، مثل همیشه